Aplikace nátěrů

V tomto oboru zaměstnáváme pracovníky s dlouholetými a bohatými zkušenostmi, s kladením důrazu na odpovědnost a samostatnost. Tito výškoví pracovníci každoročně absolvují kromě běžných školení BOZP i periodické proškolení instruktorem horolezecké techniky, případně prochází školením o aplikacích nátěrů od výrobců nebo distributorů nátěrových hmot jako jsou tuzemské nátěrové hmoty syntetické, epoxidové a akrylátové, s kterými pracujeme v hojné míře nebo i další speciální materiály od zahraničních výrobců např. Ameron, Kluthe, SIKA, Unica, Bondex , Dyrup , Hempel, Jotun ,atd. Veškeré práce provádíme v provozních podmínkách (např. Jaderné elektrárny, rozvodny VVN ČEPS a.s.) vyznačující se vysokými nároky na dodržování bezpečnosti a režimových opatření. Našim zákazníkům poskytujeme plný servis zahrnující doporučení vhodného technologického postupu, se splněním požadavků kvalitativních a cenově příznivých.

Velký důraz klademe na přípravu povrchu: abrazivní tryskání, broušení, oklepávání svazkem jehliček INGERSOL, vyjmutí zkorodovaných šroubů na sloupech velmi vysokého napětí