Reference

Obnova nátěrů vedení Přeštice

Rekonstrukce stání blokových transformátorů JE Dukovany

Portály 400KV JE Dukovany – rekonstrukce

Plynojemy JE Dukovany

Nátěr stěn barbotážních žlabů JE Dukovany

Nátěr kondenzátorů – elektrárna Hodonín

Nátěr jeřábu JE Dukovany

Mezisklad JE Dukovany – kompletní nátěr

Stožár ČRA Sloup u Macochy

Radiokomunikační stožár Karlovy Vary

Kontrolované pásmo JE Dukovany nátěr stěn chodby KP

Vyvedení výkonu JE Temelín

Vnitřní povrch vzduchových nádrží JE Temelín

Vedení 400kV

Tryskání a nátěry nádrží JE Temelín